Serum za obrve

Prilikom komunikacije, na fotografijama ili u prolazu, mi najčešće zamjećujemo lica. Naše je lice često osnova na kojoj osobe stvaraju prvi dojam o nama te nam je stoga važno da naše lice izgleda lijepo i privlačno. Jedan od aspekata koji …

Dvije vrste Carnet domena

Domene se uglavnom dijele na globalne i nacionalne. Globalne se koriste u razne svrhe i iz njihova naziva i ekstenzije(com, net, itd.) se ne može odrediti kojem su tržištu namijenjene. Nacionalne domene se prepoznaju po ekstenziji države, primjerice hr za …