Garažna vrata i nesreće

Kada kupujemo garažna vrata, kao uostalom i kod kupovine bilo koje robe, prirodno je da tražimo što povoljniju cijenu. Nekada opsjednutost najnižom cijenom prevlada nad razumom pa smo skloni kupiti neka vrata vrlo sumnjive kvalitete, samo da je cijena niska – jer to su ionako samo vrata.

Jedna od posljedica takve odluka može biti ozbiljna ozljeda ili čak smrt, koje mogu izazvati nekvalitetna garažna vrata slabe kvalitete. U svijetu se svake godine dogodi čak 20 000 nesreća koje su povezane s garažnim vratima. U ovoj zanimljivoj infografici možete ukratko vidjeti prikazano na grafički način o nesrećama s garažnim vratima.…