Plinski plamenici koriste se u kućanstvima i raznim industrijama

Plinski plamenici dolaze u jako puno različitih oblika te su stoga moguće primjene u kućanstvu, kao i u raznim industrijama.

Plinski plamenici u kućanstvu

Plinski plamenici Flamula, se koriste u kućanstvu u različite svrhe. Najčešće ih se može vidjeti kod štednjaka ili ugradbenih ploča na plin. Ovi plinski plamenici funkcioniraju na način da se na njih spoji priključak plina, bilo da se radi o priključku na plinsku mrežu ili na plin iz boce te onda daju plamen koji služi za zagrijavanje.

Od ostalih čestih primjena u kućanstvu, svakako treba spomenuti i plinski roštilj. On također posjeduje plinski plamenik koji se koristi na isti način kao i kod štednjaka ili ploča. Nakon spajanja na izvor plina, poslužit će za zagrijavanje rešetke na kojoj će se pripremiti hrana.
Mnogi su pronašli i razne druge namjene plinskih plamenika u kućanstvu.

Primjerice, neki ih koriste kao učinkovito sredstvo zagrijavanja prilikom pripreme hrane u kotlićima ili na bilo koji način gdje je potreban izvor topline. Plinski plamenici imaju i veliku prednost u korištenju u usporedbi s nekim drugim izvorima topline. Toplina, odnosno temperatura koju daju im se može namjestiti i kada je ona dosegnuta, plinski plamenici će je održavati. To je posebno važno kod pripremanja hrane jer će se hrana ravnomjerno peći tijekom cijelog procesa.

Plinski plamenici u industriji

Teško je nabrojati sve mogućnosti i primjene plinskih plamenika u industriji. Koriste se u mnogim velikim strojevima kod kojih je potrebno postići izrazito veliku temperaturu kako bi obavili neki proces. Primjerice, za taljenje, rezanje ili savijanje nekih metalnih dijelova, plinski plamenici će stvoriti dovoljno visoku temperaturu.

Koriste se u velikim industrijskim pećima koje služe kako bi u potpunosti rastoplile metale. Za to su potrebni vrlo jaki plinski plamenici. Budući da se u takvim pećima prilikom tog procesa stvara iznimno visoka temperatura, kućište ovakvih plamenika izrađeno je od aluminija koji je otporan na visoke temperature.

Postoje i manje verzije ručnih plinskih plamenika koji sadrže plin i kojima se može jednostavno rukovati. Pale se pomoću upaljača nakon čega se plin koji izlazi pretvara u plamen. Zbog male težine, lagano se prenose i odlični su kada se nešto mora brzo zagrijati ili rastaliti.

Iz iste kategorije: